مرور برچسب

علت خطاهای وردپرس

۵ راهکار ساده برای یافتن خطاها و مشکلات وردپرس

 پنج مرحله ی زیر تنها برای حل خطاهایی که دلیل آن مشکلات سروری و یا کدهای اشتباه هستند، نبوده و دست کم شما را در تشخیص خطا کمک می نماید. پیش نهاد می کنم اگر نسخه پشتیبانی از سایت خود دارید، ابتدا فایل پشتیبانی وردپرس را روی کامپیوتر شخصی…